Mi az a GDPR?

Személyes adatkezelésre vonatkozó EU rendelet. (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 
Kire vonatkozik a GDPR?
 
Mindenkire, aki személyes adatot (pl. név, telefonszám, e-mail cím, lakcím) kezel pl. gazdasági társaság, civil szervezet, állami, önkormányzati szerv adatkezelő, magánszemély (akár termelő, szolgáltató, humán, gazdasági, vagy marketing tevékenységeihez, vagy egyszerű kamerás megfigyeléshez kapcsolódóan).
 

Mikortól kell alkalmazni a GDPR-t?

2018. május 25-től valamennyi EU tagállamban alkalmazandó, akkor is, ha eddig az időpontig az egyes tagállamok elmulasztják az ellentétes jogszabályok hatályon kívül helyezését. A felkészülést követően nagy hangsúly esik a megfelelésre, ami a szabályzatoknak, tájékoztatóknak, egyéb dokumentációknak és a társaság adatkezelési gyakorlatának a NAIH gyakorlatával való összevetését és folyamatos fejlesztését is magában foglalja. 

Mire kell felkészülni?

Valamennyi adatkezelést adatkezelési célonként fel kell mérni, nyilvántartásba venni (adatkezelési nyilvántartásként, vagy adatleltárként).

Adatvédelmi szabályzatot célszerű készíteni (ebben közreműködésre jellemzően adatvédelmi tisztviselőt célszerű megbízni).

Nem mellőzhető az adatvédelmi tájékoztató(k) megszövegezése.

Az adatkezelések kockázatát elemezni kell, indokolt esetben hatásvizsgálatot szükséges lefolytatni és a NAIH-al konzultálni.

Közös adatkezelések, adatfeldolgozó igénybevétele esetén ezen tárgyú szerződést is írásba kell foglalni.

Az adatvédelmi incidensek kezelését is szabályozni kell, a kezelésére vonatkozó gyakorlatot ki kell alakítani.

Adatkezelési jogalapokat indokolt áttekinteni (GDPR és hazai jogalapokba besorolása).

Informatikai biztonsági feltételeket - szolgáltatások, szabályzatok - át kell tekinteni, amennyiben szükséges további védelmi intézkedéseket kell bevezetni. 

Meghatározott feltételek esetén (például egészségügyi adatok kezelése esetén) DPO=adatvédelmi tisztviselő (jelenlegi szabályozás szerint: belső adatvédelmi felelős) megbízása.

 
Mi a következmény, ha valamelyik adatkezelő nem készül fel megfelelően?

Az adatvédelmi szabályoknak való megfelelést az adatkezelőknek kell bizonyítaniuk esetleges vizsgálat/eljárás során. A GDPR szabályai EU szinten egységesek, megszegésük kapcsán valamennyi tagállamban egységes, legfeljebb 20.000.000,- EUR büntetés kiszabásával is számolni lehet a rendelet alapján (például alapelvekbe ütköző adatkezelés, érintetti jogok nem megfelelő biztosítása esetén).

A hazai jogszabályok deregulációjára, módosítására még nem került sor, így is érdemes felkészülni?

A GDPR rendelet a hazai jogszabályi előírások hiányában, illetve azok nem megfelelő szabályozása esetén is alkalmazandó. A NAIH több esetben szabott már ki bírságot nem megfelelő adatkezelés miatt, továbbá a határozatainak nyilvánosságra hozatalát is elrendelheti (jellemzően bejelentés, honlapellenőrzés alapján jár el). A fontosabb hazai jogszabályok módosításával kapcsolatos az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi XXXIV. törvény hatályba lépett.

A KKV/civil szektor esetén van mentesülés a bírság kiszabása alól?

A bírságolás alól a KKV törvény (első alkalom figyelmeztetés egyéb esetben) alapján sem lehet mentesülni (azonban bírság kiszabása nem minden esetben kötelező).

Az adatvédelmi rendeletet az EU területén egységesen kell alkalmaznia az adatvédelmi hatóságoknak, ezért a bírság is valamennyi tagállamban egységes elvek szerint kerül kiszabásra. Amennyiben valamely adatkezelő lényegi intézkedést nem hoz az általa kezelt adatok védelme érdekében, úgy minden bizonnyal magasabb összegű bírsággal kell számolnia, mint az olyan adatkezelő, aki megfelelő adminisztratív, fizikai, logikai, informatikai biztonsági intézkedéseket hozott (felkészült).

Mi a helyzet a felkészítő csomagokkal?

Több esetben előfordul, hogy az adatkezelő esetlegesen GDPR felkészítő csomag megvásárlása mellett dönt, azonban megfelelő szakértelem hiányában nem tudja felmérni, hogy esetlegesen milyen további adatkezelések, szabályozási igények merülnek fel, jogszabályba ütköző gyakorlatok alakultak ki (pl. törlési idők, megfelelő jogalapok kiválasztása, kezelhető adatok kategóriái, adatkezelési célok meghatározása, tilalmak figyelembe vétele, milyen adatbiztonsági megoldásokat alkalmazzon, hogyan működtesse helyesen a kamerarendszert). Több esetben a felkészítő csomagok is csupán minták, amelyek egy része adott esetben nem alkalmazhatóak az adott adatkezelő esetén (pl. jogalapok szerinti besorolás), illetve több esetben hiányosak.

Adatvédelmi tisztviselői tanúsítvánnyal elegendő?

Gyakori, hogy jellemzően két napos képzést követően adatvédelmi tisztviselői tanúsítvány kiállítására kerül sor, amivel igazolják a GDPR szerinti képzettség meglétét. A GDPR azonban nem ír elő meghatározott képzés megszerzését, viszont a szakértői szintű ismeretekkel rendelkező személyek igénybe vételét részesíti előnyben (utóbbi ismeretek megszerzésére jellemzően diploma utáni legalább egy éves képzés keretében kerül sor). Több esetben úgy is kiállítják a képesítést, hogy a bemeneti követelményeket nem ellenőrzik, ugyanis adatvédelmi tisztviselő összeférhetetlenségi szabályok alapján nem lehet például a gazdasági, személyzeti, informatikai vezető sem. A fentiek figyelembe vételével azonban hasznos lehet bármilyen tanfolyam, képesítés megszerzése, és a munkavállalók rendszeres - felvételt követő, illetve éves - oktatása több esetben elvárt, bevett jógyakorlat.

Adatvédelmi tisztviselő alkalmazása nem minden esetben kötelező, azonban abban az esetben is érdemes lehet igénybe venni, akár szerződés keretében, amennyiben nem kötelező.

Kihez forduljak a GDPR-ra felkészülés érdekében?

Vállalom adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátását a szükséges dokumentáció (szabályzatok, tájékoztatók, nyilatkozatok, nyilvántartás, hatásvizsgálati dokumentáció) elkészítésében való közreműködést, oktatást, ellenőrzést, adatvédelmi tanúsításra felkészítést, incidenskezelést, NAIH eljárásában való közreműködést adatvédelmi tisztivselőként.

Mennyibe kerül az adatvédelmi felkészítés?

Az árak menüpont alatt részletes tájékoztatás érhető el, amik azonban nem minősülnek ajánlatnak, több feladat teljesítése esetén jelentős kedvezmények érhetőek el. További kérdés, ajánlatkérés érdekében keressen az alábbi elérhetőségek valamelyikén:mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

dr. Kozma Gergely e.v.

adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász

adatvédelmi tisztviselő 

mobil: 06-30-3889943