Tisztelt Érdeklődő!

 

Szinte nem telik el úgy hét, hogy ne hallanánk adatvédelmi visszaélésekről, perekről, súlyos bírságokról, amelyek alapja rendszerint informatikai rendszerekben tárolt adatok megszerzése és az érintett tudta nélküli felhasználása.

- Előfordul, hogy mások számára hozzáférhetővé válnak olyan személyes, illetve érzékeny adatok, amelyeket az érintett nem kívánt közölni (titoktartási incidens). Ilyen esetek másodlagos hatása lehet a személyiség lopás, személyazonossággal visszaélés, amelynek során az érintett személy jó hírneve sérül, kára keletkezik.

- Szintén súlyos problémát jelent, ha a személyes adat hozzáférése válik lehetetlenné, megsemmisül, elveszik adat (hozzáférési incidens), ilyen esetekre gyakran zsarolóvírus, vagy adatbázis elleni külső, vagy belső támadás esetén kerül sor. 

- Ugyancsak problémát okoznak az olyan helyzetek, amelyek során személyes adatok megváltoztatására kerül sor (sérthetetlenséggel kapcsolatos incidens).

A fentiekben röviden bemutatott kategóriák esetén is látszik, hogy az adatvédelem kapcsán komplex szabályozási, informatikai intézkedésekre van szükség, amely speciális szakértelmet, gyakorlatot igényel, amely területen a www.adatorom.hu csapata a felelős adatkezelőket segíti. Nem pusztán megfelelő jogi szabályozást igénylő feladatokról van tehát szó.