Tisztelt Érdeklődő!

 

Székesfehérvári lakosként 10 éves jogászi gyakorlattal rendelkezem, költségvetési szerv részére kamarai jogtanácsosként (Fejér Megyei Ügyvédi Kamara: 36075733), ötödik éve folytatok ügyvédi tevékenységet. 

Ötödik éve végzek belső adatvédelmi felelősi/adatvédelmi tisztviselői (DPO) feladatokat, elméleti ismereteimet folyamatosan frissítem, a több adatkezelő GDPR felkészítésében vettem részt, és állok kapcsolatban velük adatvédelmi tisztviselőkén. Adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász képzettség megszerzése folyamatban van.

Mind adatvédelmi, mind információszabadsággal kapcsolatos ügyekben van gyakorlatom

Adatvédelem területén az érintettek jogainak biztosítása, a továbbítható, kiadható adatok körének meghatározása mindig gondos mérlegelést igényel. Ezen túl adatvédelmi szabályzat, tájékoztató, nyilvántartás elkészítése, hatásvizsgálat, adatvédelmi incidensbejelentés, adatvédelmi ellenőrzés körében is tapasztalatot gyűjtöttem.

Belső adatvédelmi nyilvántartásokat, szabályzatokat, adatkezelési tájékoztatókat rendszeresen frissítem, az esetleges jogtalan adatkezelésre felhívom a figyelmet, képzéseket, tájékoztatókat tartok az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében.  

Az adatbiztonsági követelmények, módszerek, intézkedések alkalmazása is érdeklődési, tapasztalati körömbe tartozik.   

Székesfehérváron élek, 3 gyermek édesapja vagyok.

Adatkezelései azonosításában, adatkezelési folyamatai megfelelő kezelésében, a GDPR felkészülésben szívesen segítek! 

 

Tisztelettel:

dr. Kozma Gergely ev.