Tisztelt Érdeklődő!

 

Székesfehérvári lakosként 10 éves jogászi gyakorlattal rendelkezem, költségvetési szerv részére kamarai jogtanácsosként (Fejér Megyei Ügyvédi Kamara: 36075733), ötödik éve folytatok ügyvédi tevékenységet. 

Ötödik éve végzek belső adatvédelmi felelősi/adatvédelmi tisztviselői (DPO) feladatokat, elméleti ismereteimet folyamatosan frissítem, a GDPR hatálybalépésére magam is munkáltatóm javára készülök, elméleti, gyakorlati ismereteimet folyamatosan fejlesztem, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász képzettség megszerzése folyamatban van, több KKV felkészítésében vettem, veszek részt.

Munkáltatómnál adatvédelmi, és információszabadsággal kapcsolatos ügyekben tettem szert gyakorlati ismeretekre.

Adatvédelem területén az érintettek jogainak biztosítása, a továbbítható, kiadható adatok körének meghatározása mindig gondos mérlegelést igényel. Ezen túl adatvédelmi szabályzat, tájékoztató, nyilvántartás elkészítése, hatásvizsgálat, adatvédelmi incidensbejelentés, adatvédelmi ellenőrzés körében is tapasztalatot gyűjtöttem.

Belső adatvédelmi nyilvántartásokat, szabályzatokat, adatkezelési tájékoztatókat rendszeresen frissítem, az esetleges jogtalan adatkezelésre felhívom a figyelmet, képzéseket, tájékoztatókat tartok az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében.  

Ismereteket szereztem az ügykezelési, ügyfélszolgálati, humán, gazdasági, informatikai szakterületek adatkezeléseivel kapcsolatban is.

AZ adatbiztonsági követelmények, módszerek, intézkedések alkalmazása is érdeklődési, tapasztalati körömbe tartozik.   

Székesfehérváron élek, 3 gyermek édesapja vagyok.

Adatkezelései azonosításában, adatkezelési folyamatai megfelelő kezelésében, a GDPR felkészülésben szívesen segítek! 

 

Tisztelettel:

dr. Kozma Gergely ev.